Page 15 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 15

Zhvillimi i kulturës si vlerë e shtuar e Gjakovës

    A) Plani për teatrin e Gjakovës “Hadi Shehu”

       Programi për katër vitet e ardhshme planifikohet që:
        - Subvencionimi i teatrit
        - Do të nxitet funksionalizimi edhe i teatrove tjera amatore
        - Çdo vit planifikohen të shfaqen katër premiera
        - Do të ketë Investime kapitale në rehabilitimin dhe mirëmbajt
        jen e objektit të teatrit

    B) Plani për pallatin e kulturës në Rugovë dhe Cermjan


    C) Promovimi i Muzeve të Qytetit
    Në planin tonë qeverisës parashihet që të ketë investime të vazh-
    dueshme kapitale në gjithë muzetë në mënyrë që të rritet pesha për
    trashëgiminë tonë të pasur kulturore, historike e shpirtërore.


    Do të ofrohet një guidë prezantuese për vizitorët, turistët e ndryshëm
    duke përmbledhur pikat kyçe të trashëgimisë kulturore të cilat janë të
    rekomandueshme për vizitorët e huaj dhe vendor.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20