Page 12 - Mimoza Kusari - 144 Levizja Vetëvendosje
P. 12

- e-Shëndetësia - Është platformë e cila do të mundësojë digjitalizimin e
    shërbimeve brenda qendrave të mjekësisë familjare në të cilat secili
    pacient i cili do të trajtohet brenda hapësirave të shërbimit primar shën-
    detësor, do të hapet historia e tyre mjekësore dhe do të kenë qasje
    direkte në:
    o Historinë e raporteve mjekësore
    o Trajtimit mjekësor dhe medikamenteve të përshkruara
    o Kartelën e pacientit digjital në të cilin nëpërmjet aplikacionit do
    kenë qasje secili nga pacientët nëpërmjet smart phone në historinë e
    tyre mjekësore. Me caktimin e një ekipe komunale e cila në orar të
    rregullt do jetë në koordinim me banorët.

    - e - Arsimi - Është platformë e cila do të mundësojë databazën digjitale
    rreth rezultateve të nxënësve në shkolla, edukimit të stafit arsimor dhe
    historisë për të gjithë shkollën rreth perfromancës. Gjithashtu, prindërit
    do të kenë qasje në aplikacionin i cili do mundësoj që në kohë reale të
    jenë të informuar rreth procesit të zhvillimit arsimor të fëmijëve të tyre.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17